מוקד העזרה

האם ניתן לקבל עזרה לגבי כרטיס שכבר קניתי?

TripAdvisor אינה מוכרת כרטיסים. אם כבר רכשת כרטיס, תיאלץ לפנות למוכר הכרטיס לגבי העסקה.

האם מאמר זה עזר לך?