מוקד העזרה

אלו רמות כוללת תוכנית מנהיגים-ירוקים?

ישנן חמש דרגות בתוכנית מנהיגים-ירוקים. על כל המלונות וה-B&B המשתתפים לעמוד בדרישות המינימליות כדי שיוכלו להשתתף בתוכנית ולקבל אישור מעמד של שותף-ירוק:

  • שימוש חוזר במצעים ומגבות
  • מעקב אחר צריכת האנרגיה על בסיס קבוע
  • מיחזור
  • שימוש בנורות חסכוניות
  • חינוך צוות העובדים והאורחים בנוגע להתנהגות ירוקה
  • טיפול הולם במי שפכים (על ידי שימוש במערכת ביוב באתר או במערכת הביוב העירונית)

סטטוס הנכסים שיקבלו מעמד של שותף-ירוק יוצג בדף המתקנים שלהם.

כדי לקבל מעמד של מנהיג-ירוק, על העסקים לקבל ציון מינימלי בסקר ההרשמה. נכסים במעמד של מנהיג-ירוק זכאים לקבל עיטור באחת מארבע דרגות: ארד, כסף, זהב ופלטינה. דרגות העיטור נקבעות על פי ההשתתפות הכללית של הנכס בפעילויות ידידותיות לסביבה.

  • שותף-ירוק: עומד בדרישות המינימליות
  • מנהיג-ירוק ארד: עומד בדרישות המינימליות וקיבל ציון של 30% בסקר ההתנהגות הירוקה
  • מנהיג-ירוק כסף: עומד בדרישות המינימליות + ציון של 40% בסקר
  • מנהיג-ירוק זהב: עומד בדרישות המינימליות + ציון של 50%
  • מנהיג-ירוק פלטינה: עומד בדרישות המינימליות + ציון של 60% ומעלה

עיטורים של הנכסים שיקבלו מעמד של מנהיג-ירוק מכל דרגה שהיא יוצגו בדף הפרופיל הנכס ובתוצאות חיפוש בעיר שלהם (לדוגמה, מלונות בניו-יורק)

אם אתה נציג של מלון או B&B ומעוניין לקבל מידע נוסף על השתתפות בתוכנית, עיין בהנחיות ההרשמה או במידע על ציונים.

האם מאמר זה עזר לך?