מוקד העזרה

כיצד ניתן לערוך או למחוק פריטים ששמרתי?

המקומות, ההודעות בפורומים ופריטים אחרים ששמרת יחולקו לטיולים אוטומטית לפי הערים או האזורים שאליהם הם קרובים. כדי למחוק פריט או להעביר אותו לטיול חדש, רחף מעל תמונת הפריט ולחץ על 'ערוך'.

כדי לערוך או למחוק טיול, בחר את הטיול שברצונך לשנות מתוך התפריט הנפתח ולחץ על 'ערוך פרטי טיול' או על 'מחק טיול'.

האם מאמר זה עזר לך?