מוקד העזרה

הנחיות לגבי תגובות ההנהלה

TripAdvisor מזמינה את ההנהלה או הנציגים של מקומות אירוח, מסעדות או אטרקציות להגיב לחוות דעת שנכתבו על הנכס שלהם. ודא שהתגובה כתובה כפי שתרצה לראות אותה באתר. כדי שנפרסם את תגובת ההנהלה שלך, עליה להיות:

  • בעלת תוכן ידידותי למשפחות: תגובות הנהלה לא יכללו ניבולי פה, איומים, הערות מוטות, דברי שטנה או תוכן אחר שאינו ידידותי למשפחה. תגובות הנהלה לא יכללו תיאורים גרפיים של פעילות עבריינית אלימה או השתתפות בפעילות הקשורה בסמים. דיווחים על מקרי מוות יישקלו לגופם.
  • ייחודית ובלתי תלויה: אנו מאפשרים תגובה אחת לכל חוות דעת המתפרסמת באתר שלנו. תאם עם שאר המנהלים המורשים או בעלי הנכס שלך כדי לוודא שאתה הוא האדם המוסמך לכתוב תגובה ביחס לחוות הדעת.
  • מקורית: תגובות הנהלה לא יכללו ציטוטים ממקורות אחרים, מידע מפה-לאוזן וחומרים שפורסמו במקומות אחרים. בכלל זה תכתובת מאורח או מצד שלישי אחר.
  • מקצועית: תגובת ההנהלה תתפרסם מתחת לחוות הדעת שתציין בעת כתיבת התגובה. תגובות הנהלה נקראות על ידי לקוחות כלליים של TripAdvisor ומשום כך יש לכתוב אותן בטון המייצג את מדיניות שירות הלקוחות של העסק שלך.
  • רלוונטית לכל משתמשי Tripadvisor: אין לפרסם תגובות שתוכנן אינו מתייחס לחוות הדעת המדוברת. תגובות הנהלה לא יכללו עלבונות אישיים או הערות בלתי רלוונטיות בעלות אופי אישי. תגובות הנהלה לא יכללו ניסיונות לאיים או לכפות דבר כלשהו על כותב חוות דעת או לנסות לעצור שיתוף של חוות דעת באתר שלנו. אין לכלול האשמות בדבר זיוף חוות דעת. אין לפרסם תגובות המופנות אל צוות TripAdvisor או תגובות המתייחסות למדיניות TripAdvisor. תגובות בעלים חייבות להתבסס על התנסות אישית של אנשי ההנהלה או של צוות העובדים.
  • מכבדת פרטיות אישית: אין לפרסם השערות לגבי זהות המבקר. אין לפרסם פרטים אישיים של שום אדם, כולל שמות, כתובות, מספרי טלפונים או כל פרט אחר שיאפשר לזהות את האדם הרלוונטי.
  • לא מסחרית: אין לכלול חומר פרסומי משום סוג, כולל כתובות אינטרנט שאין להן קשר לחוות הדעת הרלוונטית. אנו שומרים על הזכות לדחות כל כתובת אינטרנט.
  • כתובה בעיצוב סטנדרטי לדוא"ל: אין להשתמש בתגי HTML ואין להפריז בשימוש באותיות רישיות, בסלנג, בעיצוב מיוחד, בטקסט שחוזר על עצמו או בסמלים טיפוגרפיים. לתשומת לבך, רוב העיצוב של הטקסט והפסקאות, כולל רשימות, לא יופיע בתגובות מצד הבעלים. השתמש באלפבית הנכון עבור השפה שבה אתה כותב. הימנע מתעתוקים בשפה אחרת. תגובות הנהלה שתורגמו בתרגום מכונה אך לא ניתן לקרוא או להבין אותן לא יתקבלו. אנו נדחה תגובות הנהלה שנכתבו בשתי שפות.
  • תגובה שנשלחה באמצעות כתובת דוא"ל חוקית: יש להימנע משימוש בכתובות דוא"ל מזויפות. ייתכן שנצטרך ליצור אתך קשר במקרה של בעיה בתגובה שלך.

אם תגובתך תעמוד בהנחיות אלה, בדרך כלל היא תתפרסם בתוך כמה ימי עסקים ותקבל הודעה על כך. למידע נוסף על הסיבות והדרכים לכתוב תגובות הנהלה, עיין במדריך שלנו.

כדי לכתוב תגובת הנהלה, התחבר למרכז הניהול. בתפריט, לחץ על הכרטיסייה 'חוות דעת' ובחר באפשרות 'הגב לחוות דעת'.

TripAdvisor שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל חוות דעת או תגובת הנהלה בכל עת, מכל סיבה שהיא. חוות הדעת המתפרסמות ב-TripAdvisor הן דעות אישיות וסובייקטיביות. הדעות המובעות בחוות דעת הן של חברי TripAdvisor ולא של TripAdvisor LLC. אנו לא תומכים באף אחת מהדעות המובעות בחוות הדעת או בתגובות ההנהלה. אין כל קשר של שותפות בינינו לבין המקומות המתפרסמים באתר זה או המקומות שעליהם נכתבת חוות דעת.

בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, TripAdvisor לא מפרסמת את פרטי הקשר האישיים של אף אחד.

האם מאמר זה עזר לך?