מוקד העזרה

מדוע לא הוסרה חוות הדעת שעליה דיווחתי?

אנו סומכים על החברים שלנו - בעלים ומטיילים כאחד - שיסייעו לנו לזהות בעיות. אם חוות הדעת שעליה דיווחת מפרה את ההנחיות שלנו או שלדעתנו, היא אינה הולמת מכל סיבה שהיא, אנו נסיר את חוות הדעת. עם זאת, אי הסכמה עם תוכן חוות הדעת אינו מצדיק את הסרתה. אתר TripAdvisor אינו מכריע או שופט במקרים של חוסר הסכמה על עובדות.

אנו מכירים בכך שיש שני צדדים לכל מטבע ורוצים שהמטיילים ישמעו את הצד שלך. אם טרם עשית זאת, אנו ממליצים שתשלח תגובה לחוות דעת זו. תגובתך תתפרסם בתחתית חוות הדעת, כדי שהמטיילים יוכלו לקרוא את דברי שני הצדדים.

כדי לוודא שתגובתך תפורסם, עיין בהנחיות לגבי תגובות ההנהלה לפני כתיבתה.

כדי לשלוח תגובת הנהלה

  1. התחבר למרכז הניהול.
  2. לחץ על הכרטיסייה 'חוות דעת' בתפריט.
  3. בחר באפשרות 'הגב לחוות דעת'.

 

האם מאמר זה עזר לך?