מוקד העזרה

מהי תגובת הנהלה?

אתר TripAdvisor מאפשר לנציגים של מקומות אירוח, מסעדות או אטרקציות לפרסם תגובה אחת לכל חוות דעת על הנכס. תגובת הנהלה נותנת לך הזדמנות לחלוק עם מבקרים עתידיים בדף את נקודת המבט שלך לגבי המשוב של המבקר. התגובה מתפרסמת מתחת לחוות הדעת שעליה אתה מגיב.

למידע נוסף על הסיבות והדרכים לכתוב תגובות הנהלה, עיין ברשימת העצות שלנו.

כדי לכתוב תגובת הנהלה, התחבר למרכז הניהול. בתפריט, לחץ על הכרטיסייה 'חוות דעת' ובחר באפשרות 'הגב לחוות דעת'.

תגובת ההנהלה שלך תפורסם אך ורק אם היא עומדת בהנחיות אלה. אם תגובתך תעמוד בהנחיות, בדרך כלל היא תתפרסם בתוך כמה ימי עסקים ותקבל הודעה על כך.

עדיין לא רשום כבעלים? בקר בדף www.tripadvisor.co.il/owners כדי לצאת לדרך.

אם יצרת את פרופיל הנכס שלך דרך FlipKey או Holiday Lettings, יהיה עליך לשלוח תגובה דרך האתרים שלהם.

TripAdvisor שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל חוות דעת או תגובת הנהלה בכל עת, מכל סיבה שהיא. חוות הדעת המתפרסמות ב-TripAdvisor הן דעות אישיות וסובייקטיביות. הדעות המובעות בחוות דעת הן של חברי TripAdvisor ולא של TripAdvisor LLC. אנו לא תומכים באף אחת מהדעות המובעות בחוות הדעת או בתגובת ההנהלה. אין כל קשר של שותפות בינינו לבין המקומות המתפרסמים באתר זה או המקומות שעליהם נכתבת חוות דעת. בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, TripAdvisor לא מפרסמת את פרטי הקשר האישיים של אף אחד.

האם מאמר זה עזר לך?