כבעלים או כמנהל, כיצד ניתן לדווח על חוות דעת שמפרה את ההנחיות?