כבעלים או כמנהל, כיצד יש להגיב לחוות דעת בפרופיל שלי?