מוקד העזרה

כיצד יכולים בעלים להתריע בפני TripAdvisor על הונאה?

אם לדעתך, נכתבה חוות דעת שקרית על הנכס שלך, הודע לנו.

  1. עבור אל מרכז הניהול שלך ולחץ על 'נהל את חוות הדעת שלך'.
  2. השתמש בסעיף 'דווח על חוות דעת' ובחר באפשרות 'דווח על בעיה בחוות דעת'.
  3. דווח על חוות הדעת המדוברת כ'חשודה' כדי שנוכל לבדוק את העניין עבורך.
  4. בסעיף ההערות, הוסף כל פרט מידע שלדעתך יכול לסייע לנו להבין את המצב.
  5. אנו נחקור את הדיווח שלך ונטיל עונשים לפי הצורך

 

האם מאמר זה עזר לך?