מוקד העזרה

האם נדרש פרופיל עבור העסק שלי ב-TripAdvisor כדי שיוכלו לכתוב עליו חוות דעת?

כדי שמטיילים יוכלו לכתוב חוות דעת על העסק שלך, נדרש עבורו פרופיל ב-TripAdvisor. אבל אתה (או המטייל) יכולים לבקש בקלות פרופיל חדש. אם אתה עומד בקריטריונים שלנו והמבקש מספק לנו די פרטים למקום אותך במיקומך הנוכחי, אנו נוסיף את הנכס שלך.

קרא כיצד לבקש פרופיל חדש.

האם מאמר זה עזר לך?