מוקד העזרה

פרופיל העסק שלי רשום בעיירה קטנה. האם ניתן להעביר אותו לפרופילים של עיר סמוכה מוכרת יותר?

אנו מבינים שלעתים, יש רצון לאזן בין הקסם של העיירה הקטנה למשיכה אל העיר הגדולה.

אנו משקיעים מאמצים רבים לכלול פרופילים של נכסים בתוצאות החיפוש הרלוונטיות. לפיכך, אם הנכס שלך ממוקם בעיירה קטנה או בכפר שמוכרים באופן רשמי כחלק ממיקום גדול או מוכר יותר, סיכוי סביר שניתן יהיה להציג את הנכס בחיפושים של שני היעדים ב-TripAdvisor.

במדינות מסוימות, מקומות יישוב קטנים (כפרים, עיירות וכו') ממוקמים פיזית מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים של עיר סמוכה אך שייכים מבחינה רשמית לאותה עיר גדולה יותר. הכתובת הרשמית שלהם כוללת הן את שם המיקום הקטן יותר והן את שם העיר הגדולה יותר. גורמי ממשל וארגונים לניהול יעדים מכירים במיקומים קטנים אלה כחלק מערים גדולות יותר.

נשמח לבדוק את פרטי הנכסים הממוקמים בכפרים קטנים שקשורים באופן רשמי לאיגוד ערים גדול יותר, כך שהם יופיעו גם בפרופיל של העיר או העיירה המרכזיות וגם בכפר שלהם.

אם תרצה שנבחן את מיקום פרופיל העסק שלך כפי שהוא מופיע ב-TripAdvisor, צור איתנו קשר באמצעות דף התמיכה לבעלים תוך ציון המיקום הקטן והעיר הגדולה יותר שבה תרצה שהנכס שלך יופיע.

העורכים שלנו יבחנו את כל הוכחות המיקום שתספק ויקבעו לגופו של כל מקרה.

האם מאמר זה עזר לך?