מוקד העזרה

מהי תכונת 'התגובות המובילות מחוות הדעת שלך' בדוח הסקירה?

תכונה זו מציגה סיכום של המילים או הביטויים הנפוצים ביותר שבהם מטיילים השתמשו בחוות דעת על הנכס שלך. סיכום זה מסייע לך לזהות במהירות את הרעיונות המרכזיים שעליהם כותבים האורחים שלך.

אם הנכס שלך קיבל 25 חוות דעת ב-36 החודשים האחרונים, תכונת הסיכום תוצג. המילים או המשפטים שמופיעים בתיבת 'התגובות המובילות מחוות הדעת שלך' הוזכרו לפחות 3 פעמים על ידי מבקרים ומאורגנים בסדר יורד, ממספר האזכורים הגבוה ביותר לנמוך ביותר.

לקבלת מידע נוסף על הסקירה ועל לוח הבקרה של הנכס, עיין במדריך זה.

 

האם מאמר זה עזר לך?