מוקד העזרה

מהו שירות הפרופילים העסקיים של TripAdvisor?

שירות הפרופילים העסקיים הוא שירות למנויים שמאפשר למלונות בעלי דף ב-TripAdvisor להוסיף לדף הנכס שלהם שלוש דרכים ליצירת קשר ישיר ובכך לסייע למטיילים שמבקרים באתר לפנות אליהם ישירות.

באמצעות תצוגה גמישה, עסקים יכולים לבחור בין מספרי טלפון, כתובות דוא""ל או כתובות URL של אתרים. כל פרטי הקשר האלה יופיעו בכל 30 הדומיינים של TripAdvisor ובאתר המותאם לנייד שלנו. אם אתר האינטרנט שלך זמין בשפות שונות, תוכל להזין כתובות אתרים, מספרי טלפון וכתובות דוא""ל ייחודיים וכן לציין באלו דומיינים של TripAdvisor תרצה להופיע.

מנויים זכאים גם לפרסום מבצעים מיוחדים והודעות בכל הדומיינים של TripAdvisor. מבצע מיוחד מציג מבצעים וקידומי מכירות עבור הנכס שלך ואילו הודעה היא אמצעי לשתף מטיילים בחדשות החשובות ביותר שלך. מינוי לשירות הפרופילים העסקיים גם מאפשר לך גישה ללוח הבקרה של הנכס שכולל נתונים וניתוח מגמות עבור השוק, המבקרים והמתחרים, וכן מצגת שקופיות של תמונות.

הקישורים שלך ליצירת קשר ישיר מופיעים בחלק העליון של דף הפרופיל. מבצעים מיוחדים והודעות מופיעים מתחת לפרטי הקשר הישיר בפרופיל שלך וכן בכמה מיקומים בעלי נראות גבוהה ברחבי האתר.

לקבלת מידע נוסף על פרופילים עסקיים של TripAdvisor, עיין במשאבים האלה:

 

לרכישת שירות הפרופילים העסקיים, בקר בכתובת www.tripadvisor.co.il/businesslistings.

 

האם מאמר זה עזר לך?