מוקד העזרה

כיצד אוכל לבקש להוסיף מקום או עסק ל-TripAdvisor?

אנחנו תמיד שואפים להוסיף פרופילים חדשים ב-TripAdvisor! לכן, אם לא הצלחת למצוא מסעדה, אטרקציה, מקום אירוח או חברת תעופה מסוימת, ספר לנו עוד פרטים.

לפני שאתה מגיש בקשה, וודא שהמקום או העסק עומדים בקריטריונים שלנו:

אם המקום לא עומד בהנחיות שלנו, הגש את הבקשה שלך באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 

האם מאמר זה עזר לך?