מוקד העזרה

מהו פרופיל?

 פרופיל הוא מקום או דף עסק ב-TripAdvisor. הוא מכיל את המיקום בדירוג הפופולריות, ציוני המטיילים, חוות הדעת והתמונות. דף זה עשוי לכלול גם תוכן שמספק העסק עצמו, כגון תמונות רשמיות ותגובות הנהלה לחוות דעת של מטיילים.

כל אחד יכול לבקש פרופיל חדש למקומות אירוח, לחברות תעופה, לאטרקציות או למסעדות - בחינם!

האם אתה הבעלים / המנהל ומבקש לקבל בעלות על הפרופיל העסקי שלך ב- TripAdvisor? למד כיצד כאן.

האם מאמר זה עזר לך?