מוקד העזרה

באיזו תדירות ניתן לכתוב חוות דעת?

באפשרותך לכתוב חוות דעת אחת בלבד על כל ביקור נפרד במקום אירוח, במסעדה או באטרקציה מסוימים. חברים רשאים לשלוח חוות דעת נוספות לגבי ביקורים חוזרים, באופן הבא:

  • מקומות אירוח ואטרקציות: ניתן לשלוח חוות דעת מביקורים חוזרים שלושה חודשים לאחר פרסום חוות הדעת האחרונה שלך.
  • מסעדות: ניתן לשלוח חוות דעת מביקורים חוזרים חודש אחד לאחר פרסום חוות הדעת האחרונה שלך.
  • באפשרותך לשלוח חוות דעת מעודכנת אחת בלבד עבור אותה חוויה.

אתה רשאי לכתוב מספר בלתי מוגבל של חוות דעת על כל חברת תעופה. חוות דעת על חברת תעופה חייבת לעסוק במקטע טיסה אחד בלבד (לדוגמה, מלונדון לניו יורק). חוות הדעת יכולה לעסוק במסלול הלוך ושוב (לדוגמה, מלונדון לניו יורק ובחזרה ללונדון) אם הטיסה הופעלה כולה על ידי אותה חברת תעופה. אם הטיסה כללה מספר עצירות ביניים, חוות הדעת יכולה לכלול גם את המקטעים הללו, כל עוד מדובר באותה חברת תעופה.

האם מאמר זה עזר לך?