מוקד העזרה

מה פירוש "ידידותי למשפחות"?

על כל התכנים ב-TripAdvisor להיות ידידותיים למשפחות. להלן כמה עצות:

 • ללא שפה או תמונות בלתי הולמות לרבות, בין השאר:
   • ניבולי פה
   • גסויות או שפה בוטה
   • השמצות על רקע גזעי/אתני
   • דברי שטנה או הערות מוטות
   • עלבונות אישיים
   • הערות עוינות ואיומים
 • אנו אוסרים תיאורים גרפיים של מקרי מוות, פציעה, פעילות עבריינית אלימה או התאכזרות לבעלי חיים. דיווחים ממקור ראשון על מקרי מוות ופעילות עבריינית יישקלו לגופם.
 • כל הקללות הרגילות אסורות (אתה יודע מה הם).
 • אנו נסיר חוות דעת והודעות שתכליתן לקדם או לבקש עצה לביצוע פעילויות לא חוקיות. נכלל בזה רכישה או מכירה של חומרים אסורים (בהתאם לחוקים החלים ביעד), הדחת קטין לביצוע עבירה, ניסיון להשגת תעודות זהות מזויפות, רכישה או מכירה של חיקויי מעצבים, עותקי דיסקים, DVD או משחקי וידאו לא חוקיים ופריטים אחרים בשוק השחור, הברחת פריטים דרך המכס ומתן שוחד לפקידים. לא נסיר תוכן שנוגע לחוקים מקומיים, לכללים הנהוגים בנכס או לפעילות לא עבריינית.
 • אם אירוע טרגי משפיע ישירות על נסיעה ליעד מסוים (למשל, אסון טבע או מצב שגרם לסגירת רחובות, שדות תעופה או מקומות אירוח), אנו נתיר דיונים ידידותיים למשפחות ורלוונטיים לטיולים שיעסקו באירוע בפורומים.

 

האם מאמר זה עזר לך?