מוקד העזרה

מדוע TripAdvisor אינה משתמשת באימות שם או דורשת הוכחת שהייה?

לדעתנו, אילו היינו מאפשרים כתיבת חוות דעת על ידי האדם ששמו מופיע על החשבון בלבד, מטיילים עלולים היו לפספס משובים מועילים רבים נוספים. לדוגמה, מבקר רוצה לחלוק חוויית לקוח שאינה כוללת לינה או לכתוב חוות דעת על שהייה במלון ששולמה על ידי אחד מעמיתיו.

האם מאמר זה עזר לך?