מוקד העזרה

האם TripAdvisor מסננת חוות דעת?

כן, אנו מפעילים כלים טכנולוגיים וצוות לסינון חוות דעת כדי לוודא שהן, לדוגמה:

  • ידידותיות למשפחות
  • פורסמו עבור העסק הנכון
  • עומדות בכל ההנחיות האחרות

איננו מאמתים עובדות בחוות דעת. מכיוון שמדובר במיליוני חוות דעת, בלתי אפשרי מבחינתנו לאשר כל פרט בהן. אנו מאמינים שנפח התוכן לבדו מאפשר למטיילים לזהות מגמות ולקבוע האם נכס מסוים מתאים להם.

קרא את ההנחיות בנושא חוות דעת שלנו לקבלת מידע נוסף, או דווח על חוות דעת בלתי הולמת.

 

האם מאמר זה עזר לך?