מוקד העזרה

מה המדיניות של TripAdvisor בנוגע לתמרוץ מאורגן?

חוות דעת שנשלחות אל TripAdvisor חייבות להישלח על ידי מטייל יחיד ולא דרך צד שלישי.

ישנם חברות ויחידים שעוסקים בתמרוץ מאורגן, בטענה שהם יכולים לשלוח חוות דעת ולשפר את מעמדו של נכס במדד הפופולריות של TripAdvisor. שימוש בשירותים מסוג זה מפר את המדיניות שלנו ונכסים נענשו בגין השימוש בהם. לקבלת מידע נוסף, קרא על העונשים שאנו מטילים עבור שליחת חוות דעת למטרות הונאה.

האם מאמר זה עזר לך?