מוקד העזרה

כיצד יכולים משתמשי האתר ליידע את TripAdvisor אודות חשד להונאה?

כדי לדווח על תוכן מוטה, לחץ על כפתור הדגל 'דווח על בעיה בחוות הדעת' שממוקם בתחתית כל חוות דעת שמתפרסמת. לאחר קבלת הדיווח, אנו נבדוק את התלונה בתוך 48 שעות ונחיל עונש כנדרש. כלול בדיווח שלך כל מידע שלדעתך עשוי לסייע לנו להבין את הבעיה. אנו מעריכים את העזרה מקהילת המשתמשים הנאמנים הנפלאה שלנו.

האם מאמר זה עזר לך?