מוקד העזרה

מה נחשב כהונאה?

מבקרים באתר TripAdvisor מצפים שהאתר יספק להם חוות דעת ותוכן לא משוחדים עבור מקומות אירוח, אטרקציות, מסעדות ומקומות נוספים. מטיילים שמעוניינים לחלוק את חוויותיהם האישיות עם קהילת TripAdvisor מספקים תוכן זה.

TripAdvisor מחויבת לוודא את מהימנות התוכן שהיא אוספת ומספקת לקהילת העסקים והמטיילים העולמית שלה.

כל ניסיון להוליך שולל, להשפיע או להתחזות למטייל אחר נחשב כהונאה ועלול לגרור עונשים. לרבות, אך לא רק:

- ניסיונות מצד בעלים או נציג של נכס לשפר את המוניטין של עסק על ידי:

 • כתיבת חוות דעת עבור העסק שלהם או עבור כל נכס אחר שכותב חוות הדעת הוא הבעלים שלו, המנהל שלו או בעל אינטרס כספי בו.
 • שימוש בחברות מיטוב, ארגוני שיווק או צד שלישי לשליחת חוות דעת.
 • התחזות למתחרה או לאורח.
 • הצעת תמריצים בתמורה לחוות דעת כולל הנחות, שדרוגים או יחס מועדף מכל סוג שהוא.
 • בקשה מחברים או מבני משפחה לכתוב חוות דעות חיוביות.
 • שליחת חוות דעת בשם אורחים.
 • העתקת דפי משוב ושליחתם כחוות דעת של מטיילים.
 • שידול סלקטיבי לכתיבת חוות דעת (בדוא""ל, בסקרים או בכל אמצעי אחר) של אורחים שנהנו מחוויה חיובית בלבד.
 • הפעלת לחץ על מטיילים להסיר חוות דעת שליליות מ-TripAdvisor.
 • בקשה מאורחים להסיר את חוות הדעת שכתבו בתמורה להנחה או לתמריץ.
 • איסור או ניסיון להניא אורחים מפרסום חוות דעת שליליות או ביקורתיות על החוויה שלהם.

 

- ניסיונות להזיק למתחרים על ידי שליחת חוות דעת שליליות

 • על בעלים ונציגיהם להימנע מכתיבת חוות דעת על מתחרים ישירים, גם אם הן מבוססות על חוויה אמיתית.

 

האם מאמר זה עזר לך?