מוקד העזרה

הנחיות לפרסום תמונות

כל התמונות המתפרסמות חייבות לעמוד בדרישות הבאות:

 • ידידותיות למשפחות - אין לפרסם תמונות או חומרים בוטים, פורנוגרפיים, גסים, בלתי חוקיים, פוגעניים, מעליבים, מגונים או תכנים אחרים שאינם הולמים עבור הקהילה שלנו. לילדים מתחת לגיל 13 אסור לפרסם תמונות.
 • מקוריות - אין לפרסם תמונות ממקורות אחרים. אין לפרסם תמונות שיש בהן משום הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קניין משפטיות אחרות.
 • רלוונטיות למטיילים אחרים - אין לפרסם תמונות או חומרים שאינם רלוונטיים למקום האירוח, לאטרקציה, למסעדה, למיקום או לחוויות כלליות מהטיול. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף.
 • לא מסחריות - יש להימנע מפרסום תמונות עם סמלילים (סימני לוגו), תפקידים, מיתוג, חומר פרסומי או כל תוכן אחר המיועד למטרות מסחריות. לחץ כאן לקבלת מידע נוסף.
 • קבצים בטוחים - אין להעלות תמונות שנגועות בווירוסים או ברכיבים אחרים המיועדים או העלולים לגרום נזק למחשבים או למערכות של TripAdvisor ו/או של המשתמשים בהם.
 • מאפייני קבצים:
  • קובץ תמונה אחד יהיה בגודל של 5MB לכל היותר. כל התמונות הנשלחות לאתר יהיו בתבנית ‎.gif‏,‏ ‎.jpg‏, ‎.bmp או ‎.png
  • ככלל, תמונות רוחב (שרוחבן עולה על גובהן) נראות טוב יותר מאשר תמונות אורך (שגובהן עולה על רוחבן). כל התמונות יותאמו לגודל הסטנדרטי של התיבות באתר שלנו.
  • על אף שתמונות מוצגות לעתים כתמונות ממוזערות קטנות, תמונות טובות יהיו בגודל של 800 פיקסלים לרוחב ו-350 פיקסלים לגובה לפחות (תמונה אידיאלית תהיה ברוחב 1024 לפחות).
  • אין לשנות תמונות בשום דרך המעוותת את האובייקטים המצולמים.
  • אין לפרסם תמונות מטושטשות, כהות או כאלה שקשה לצפות בהן.
  • אין לפרסם תמונות על הצד. סובב את התמונות בטוען התמונות שלנו לפני השליחה.

הערה: הבעלים של העסק ו/או נציגי העסק יכולים לעיין בפרטים נוספים כאן.

TripAdvisor אינה מצהירה על בעלות או קשר אל אף תמונה המפורסמת באתר וגם אינה מאשרת אותן. אמיתות כל התמונות והכיתובים חלה על החבר שפרסם אותן ו-TripAdvisor אינה אחראית לתקפותן. שים לב כי בכך שאתה מעלה תמונות, אתה מעניק ל-TripAdvisor את הזכויות הלא-בלעדיות להשתמש, להעתיק, לבצע שימוש אחר ולהציג את התמונות הללו לפי שיקול דעתנו. כל תמונה שלא תעמוד באחת או יותר מההנחיות לעיל לא תפורסם באתר או תוסר.

האם מאמר זה עזר לך?
מופעל על ידי Zendesk