מוקד העזרה

מה מוגדר כתוכן אותנטי ומקורי?

על כל התכנים ב-TripAdvisor להיות אותנטיים ומקוריים.

פירוש הדבר שאסור לך:

  • לפרסם חומרים שיש להם זכויות יוצרים או תוכן שפורסם במקום אחר.
  • להתחזות לחברים אחרים או לאיש מצוות העובדים של TripAdvisor, אחרת תורחק מיידית מהפורומים. על שמות תצוגה למלא אחר ההנחיות.
  • אנו מבקשים מחברים לא לפרסם מידע שהם אינם מורשים לפרסם בציבור, לרבות, בין השאר: חומרים שיש להם זכויות יוצרים מפרסומים מקוונים או מודפסים (סוכנויות ידיעות, כתבי עת, ספרים, מדריכי טיולים, תמלילי תוכניות טלוויזיה או רדיו), סימנים מסחריים, סיסמאות, קודי הנחה בלעדיים למנויים/חברים, מידע חסוי או קניין רוחני של אדם או עסק אחר.
  • הגבלה זו כוללת שכפול של חוות הדעת האישיות שלך, דוחות על טיולים, עצות טיולים, יומנים או בלוגים שפרסמת בעבר במקומות אחרים וכן תוכן שנכתב על ידי מחברים אחרים. אנו שואפים לפרסם תוכן מקורי ולהימנע ממחלוקות בנושאי בעלות והפרת זכויות יוצרים מכל מקור אחר.
  • אין לשכפל, לסכם או לדון בתכתובות פרטיות עם צוות העובדים של TripAdvisor בפורומים הציבוריים, אלא לפי בקשה מפורשת מטעם צוות העובדים של TripAdvisor.

 

האם מאמר זה עזר לך?