מוקד העזרה

מה מוגדר כתוכן אותנטי ומקורי?

על כל התכנים ב-TripAdvisor להיות אותנטיים ומקוריים.

פירוש הדבר:

  • לפרסם חומרים שיש להם זכויות יוצרים.
  • להתחזות לחברים אחרים או לאיש מצוות העובדים של TripAdvisor, אחרת תורחק מיידית מהפורומים. על שמות תצוגה למלא אחר ההנחיות.
  • אנו מבקשים מחברים לא לפרסם מידע שהם אינם מורשים לפרסם בציבור, לרבות, בין השאר: חומרים שיש להם זכויות יוצרים מפרסומים מקוונים או מודפסים (סוכנויות ידיעות, כתבי עת, ספרים, מדריכי טיולים, תמלילי תוכניות טלוויזיה או רדיו), סימנים מסחריים, סיסמאות, קודי הנחה בלעדיים למנויים/חברים, מידע חסוי או קניין רוחני של אדם או עסק אחר.
  • אין לשכפל, לסכם או לדון בתכתובות פרטיות עם צוות העובדים של TripAdvisor בפורומים הציבוריים, אלא לפי בקשה מפורשת מטעם צוות העובדים של TripAdvisor.

 

האם מאמר זה עזר לך?