מוקד העזרה

מהו חומר מסחרי?

בעלי עסקים ונציגי עסקים חייבים להיזהר בכל הנוגע לפרסום חומר שיווקי. אם ניתן לזהותך בקלות כבעלים או כנציג של עסק בהודעה שלך, עליך לפעול בהתאם להנחיות להלן כאשר אתה מפרסם תוכן כלשהו שקשור לעסק שלך. אין לפרסם חומרים שיווקיים ומסחריים מכל סוג שהוא, אלא אם הבהרת היטב שאתה מייצג את העסק שלך.

אי עמידה בהנחיות אלה עלול להוביל לדחיית השיתופים שלך או לסימונם כבלתי הולמים.

  • בעלי עסקים ונציגי עסקים אינם רשאים לפרסם חומרים שיווקיים במאמרים של מטיילים או בכל סוגי התכנים האחרים שמייצגים את נקודת מבטם של המטיילים. חוות דעת עם קישורים לאתרים או לבלוגים מסחריים גרידא עלולה להתפרש בעיני העורכים שלנו כחוות דעת שאינה עומדת בהנחיות.
  • בפורומים, עליך להזדהות ולהצהיר על הקשר שלך לעסק כשאתה מצטרף לדיון שקשור לעסק שלך או למתחרה שלך. החברים שלנו זכאים לקבל מידע זה כדי להיות מודעים לכך שהערותיך עשויות להיות מוטות. אין להשתמש בפורומים כבמה להשגת לקוחות חדשים, להעברת פרטי קשר או לפרסום קישורים מסחריים.
  • בתגובות הנהלה, יש לוודא שכל פרטי העסק והקישורים נוגעים ישירות לחוות הדעת שאליה אתה מגיב.
  • אנו אוסרים פרסום קישורים או פרטי קשר של ארגוני צדקה או בקשות לתרומות. אנו מזמינים אותך לדון ביוזמות צדקה שבהן אתה תומך בפורומים, כל עוד הדיונים קשורים לטיולים ונוגעים ליעד שבו הם מפורסמים.
  • עיתונאים: עיינו בהנחיות עבור עיתונאים.

 

האם מאמר זה עזר לך?