מוקד העזרה

כיצד ניתן לשנות את השם / שם המשתמש שלי?

השם / שם המשתמש שלך הוא השם הייחודי שלך באתר TripAdvisor ששייך רק לך ושיאפשר לאחרים למצוא את הפרופיל שלך. שם זה יופיע לצד השיתופים שלך בפיד הטיולים שלך.

כדי לעדכן את השם / שם המשתמש שלך:

  • עבור אל הפרופיל שלך
  • לחץ על 'ערוך פרופיל'.
  • שנה את השדה 'שם' ושמור.

אם השם שלך כבר נמצא בשימוש, אנחנו נבקש ממך לבחור שם אחר. אפשר ליצור שם ייחודי על ידי הוספה של מקפים תחתונים או מספרים לפני או אחרי שם המשתמש המבוקש. לדוגמה, אם ברצונך לקבל את שם המשתמש ‎@Emily אך השם כבר נמצא בשימוש, אפשר לבחור שם כגון ‎@ _Emily או ‎@Emily82.

לתשומת ליבך, אם אתה בעלים של נכס, העדכון של השם / שם המשתמש ישתנה גם בתצוגה של תגובות הנהלה בעתיד. השינוי לא מבוצע רטרואקטיבית ולא יסיר את השם שבעבר שויך לתגובות ההנהלה שלך.

אם משתמש אחר הוסיף לשם / לשם המשתמש שלו שם שמוגדר כסימן מסחרי שלך, תוכל לדווח על הפרופיל שלהם.

האם מאמר זה עזר לך?