מוקד העזרה

כיצד ניתן לשנות תמונה ב-TripAdvisor?

להחלפת תמונתך ב-TripAdvisor, התחבר לחשבון TripAdvisor שלך. לאחר מכן:

    1. עבור אל הדף ערוך את התמונה הציבורית שלך.
    2. בחר מהמחשב שלך קובץ שישמש כדמות ולחץ על 'העלה תמונה'.
    3. אם חיברת את חשבונות ה-Facebook וה-TripAdvisor שלך, תמונת ה-Facebook שלך תהפוך לתמונת ה-TripAdvisor שלך.

קבל מידע נוסף

 

 

האם מאמר זה עזר לך?