מוקד העזרה

כיצד ניתן לבטל הרשמה כמנוי לקבלת ניוזלטרים מ-TripAdvisor?

לביטול הרשמה כמנוי לתכתובת מסוימת, פשוט לחץ על הקישור לביטול הרשמה כמנוי בתחתית הודעת הדוא""ל.

תוכל גם לנהל את התכתובות שלך עם TripAdvisor בדף המינויים בפרופיל שלך.

כל סוג של ניוזלטר מצוין בנפרד ובאפשרותך להירשם כמנוי או לבטל הרשמה כמנוי עבור כל אחד מהם. אם אתה מעוניין לבטל הרשמה כמנוי עבור כולם, לחץ על הקישור 'בטל הרשמה כמנוי לכל התכתובות'. פעולת ביטול ההרשמה כמנוי תיכנס לתוקפה בתוך מספר ימים.

 

האם מאמר זה עזר לך?