מוקד העזרה

כיצד ניתן לקבל רשות להשתמש בסימני הלוגו של TripAdvisor בחומרים מודפסים?

לשליחת בקשה, צור איתנו קשר ותאר בקצרה את השימוש שתרצה לעשות בסימני הלוגו וצרף דוגמה להמחשה, אם יש לך כזו. אנו משתדלים לענות תוך 48 שעות עסקים. לתשומת ליבך, ייתכן עיכוב בתגובה במהלך חופשות בארה"ב.

  • כדי להשתמש בלוגו של Travelers' Choice, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובתtc_winners@tripadvisor.com
  • כדי להשתמש בלוגו הסטנדרטי של TripAdvisor או בכל תוכן אחר, יש לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת brand@tripadvisor.com

כל שימוש בסימנים המסחריים, בסימני הלוגו ובתוכן של TripAdvisor כפוף לאישור.

האם מאמר זה עזר לך?