מוקד העזרה

כיצד ניתן להשתמש בכמות גדולה של וידג'טים?

אנו מתירים לאתר אינטרנט יחיד להשתמש בעד 50 וידג'טים כמפורט בתנאי השימוש בווידג'טים של TripAdvisor.

בקשות לשימוש ביותר מ-50 וידג'טים (לדוגמה, עבור ארגוני שיווק יעדים) יישקלו לגופו של כל מקרה. צור קשר אם אתה מעוניין.

 

האם מאמר זה עזר לך?