מוקד העזרה

כיצד ניתן לקבל מדבקת TripAdvisor עבור העסק שלי?

ניתן לבקש מדבקת TripAdvisor בחינם ולהציג אותה על דלת הכניסה או באזור עתיר מבקרים אחר במלון, במסעדה או באטרקציה שלך.

לחץ כאן כדי לחפש את העסק שלך ולבקש מדבקה.

לחץ כאן לקבלת הוראות מפורטות לבקשת מדבקה.

המתן עד 8 שבועות להגעת המדבקה שלך בדואר.

 

האם מאמר זה עזר לך?