מוקד העזרה

כיצד אוכל להציג תוכן מ-TripAdvisor בדף ה-Facebook של העסק שלי?

אנו מאפשרים לך לחלוק בקלות עם העוקבים שלך ב-Facebook כל תוכן מ-TripAdvisor שנוגע לנכס שלך. כדי להתקין אפליקציה של TripAdvisor בדף ה-Facebook של העסק שלך, בקר בכתובת www.tripadvisor.com/facebookapp ופעל לפי ההנחיות.

למידע נוסף על האפליקציה של TripAdvisor ל-Facebook, עיין במדריך Insights שלנו.

האם מאמר זה עזר לך?