מוקד העזרה

מי יכול להשתמש בווידג'טים של TripAdvisor?

הווידג'טים של TripAdvisor זמינים למקומות אירוח, אטרקציות, מסעדות ויעדים בעלי פרופיל ב-TripAdvisor. אינך נדרש להיות בעלים או נציג רשמי של נכס כדי להשתמש בווידג'טים אבל על האתר שלך:

  1. להיות יומן מקוון, אישי ולא מסחרי (לדוגמה, בלוג)
    או
  2. לעסוק בעיקר בטיולים

וכן

  1. להציע סחורות ושירותים הקשורים לנסיעות ולטיולים, לרבות, אך ללא הגבלה, בתי מלון או סידורי אירוח אחרים לצורכי נסיעות וכן הזמנות בחברות תעופה
    ו/או
  2. להיות ארגון לשיווק יעדים (כגון לשכת תיירות וכנסים).

 

TripAdvisor אינה מציעה וידג'טים עבור פרופילים של משאבים, מקומות השכרה לטווח קצר או מטיילים יחידים. להצגת הווידג'טים הזמינים לעסק או ליעד בעלי הפרופיל שלך, בקר במרכז הווידג'טים שלך.

האם מאמר זה עזר לך?