מוקד העזרה

האם ניתן לחבר את חשבון TripAdvisor שלי לדף עסקי ב-Facebook?

לצערנו, Facebook Connect אינו תומך בחיבור לדפים עסקיים ב-Facebook.

אם אתה מנהל דף עסקי, עדיין תוכל להתחבר ל-TripAdvisor דרך Facebook. מכיוון שאתה מנהל דף, כבר יש לך חשבון Facebook נפרד מהדף העסקי שלך (זהו החשבון שבאמצעותו אתה מתחבר ל-Facebook). אתה מוזמן להתחבר ל-TripAdvisor באמצעות אותו חשבון Facebook.

האם מאמר זה עזר לך?