מוקד העזרה

מדוע שמי האמיתי או תמונת ה-Facebook שלי מוצגים ב-TripAdvisor?

אם חיברת את החשבונות שלך ב-TripAdvisor וב-Facebook, אנו נציג לך ולחבריך את שמך ותמונתך ב-Facebook. מי שאינם חבריך ב-Facebook יראו את שם התצוגה והדמות שלך ב-TripAdvisor.

עם זאת, אם לא בחרת תמונה ב-TripAdvisor, נשתמש בתמונת ה-Facebook שלך כדמות ב-TripAdvisor. תוכל לשנות זאת על ידי הוספת תמונה ב-TripAdvisor, או על ידי ניתוק החשבונות שלך ב-Facebook וב-TripAdvisor.

כדי לבדוק כיצד חברי TripAdvisor רואים את שמך ודמותך, חפש חוות דעת שכתבת או שיתופי תוכן אחרים שלך, בדוק כיצד מוצג שמך והתנתק מחשבון TripAdvisor שלך. שמך ודמותך אמורים להשתנות.

 

האם מאמר זה עזר לך?