מוקד העזרה

מדוע לא ניתן להציג סרטוני וידיאו ב-TripAdvisor?

אם אינך יכול להציג סרטוני וידיאו באתר, בדוק ש-Adobe Flash מותקן אצלך. אם לא, תוכל להוריד אותו מכאן בחינם.

האם מאמר זה עזר לך?