מוקד העזרה

כיצד ניתן להוסיף תמונה?

יש כמה דרכים להעלות את התמונות שלך ל-TripAdvisor.

כדי להוסיף תמונה באתר במחשב שולחני:

 • עבור אל ‏ דף הבית של TripAdvisor.
 • לחץ על הקישור 'פרסם תמונות' משמאל.
 • העלה את התמונות שלך.
 • הוסף תיאור ומיקום.
 • לחץ על 'פרסם תמונה'.

 

כדי להוסיף תמונה באתר שמותאם לנייד:

 • הקש על הסמל 'בית'.
 • הקש על הסימן '+' הכחול ליד הפינה הימנית התחתונה של המסך.
 • הקלד את שם העסק שאליו ברצונך להוסיף תמונה.
 • בחר את התמונות שלך והוסף תיאור.
 • הקש על 'שלח'.

 

כדי להוסיף תמונה כחלק מחוות דעת חדשה: 

 • השתמש בטופס חוות דעת של מטייל כדי לכתוב את חוות הדעת החדשה שלך.
 • לחץ על הלחצן 'הוסף תמונה' כדי להוסיף עד 10 תמונות לחוות הדעת שלך.

 

אם אתה משתמש ב-iPad כדי לגשת ל-TripAdvisor, שים לב שבאפשרותך להעלות תמונות רק באמצעות האפליקציה שלנו. 

לחץ כאן כדי לקרוא את ההנחיות שלנו לגבי תמונות.

 אם אתה הבעלים או המנהל של דף ב-Tripadvisor, עיין בהוראות בנושא שתמונות לנציגים עסקיים.

האם מאמר זה עזר לך?