מוקד העזרה

כיצד ניתן להוסיף תמונה?

יש כמה דרכים להעלות את התמונות שלך ל-TripAdvisor.

  • כדי להוסיף תמונה כחלק מחוות דעת חדשה: השתמש בטופס חוות דעת של מטייל כדי לכתוב את חוות הדעת החדשה שלך. לחץ על הלחצן 'הוסף תמונה' כדי להוסיף עד 10 תמונות לחוות הדעת שלך.
  • כדי להוסיף תמונה לחוות דעת שכבר שלחת: בקר בדף חוות דעת בפרופיל שלך ולחץ על הקישור 'הוסף תמונות' עבור חוות הדעת שאתה רוצה להוסיף לה תמונות. תוכל גם להוסיף תמונה מכל אחד מדפי הערים של הפרופיל שלך שמציגים את השיתופים שלך לפי עיר (לדוגמה, דף בוסטון, מסצ'וסטס, ארה""ב שלך).
  • כדי להוסיף תמונה בלי לכתוב חוות דעת: בדף ה-TripAdvisor של מקום האירוח, המסעדה או האטרקציה שאת תמונתם אתה רוצה להוסיף, לחץ על הלחצן 'הוסף תמונות' תחת תמונת הנכס הגדולה ולאחר מכן לחץ על 'שמור'.

אם אתה משתמש ב-iPad כדי לגשת ל-TripAdvisor, שים לב שבאפשרותך להעלות תמונות רק באמצעות האפליקציה שלנו.

אם אתה הבעלים או המנהל של דף ב-Tripadvisor, עיין בהוראות בנושא תמונות עבור נציגים עסקיים.

 

האם מאמר זה עזר לך?