מוקד העזרה

כיצד ניתן להסיר אחת מהתמונות שלי?

כדי למחוק תמונה:

  • לחץ על הכרטיסייה 'תמונות' בדף הפרופיל שלך
  • חפש את התמונה שברצונך להסיר.
  • לחץ על שלוש הנקודות שמעל התמונה מימין ובחר באפשרות 'מחק'.
  • אשר את הבחירה שלך על ידי לחיצה על 'מחק' שוב.

התמונה תיעלם באופן מיידי מהפרופיל שלך.

האם מאמר זה עזר לך?