מוקד העזרה

כיצד ניתן להסיר אחת מהתמונות שלי?

לחץ על הכרטיסייה 'תמונות' בדף הפרופיל שלך וחפש את התמונה שברצונך להסיר. לחץ על שלוש הנקודות שמעל התמונה מימין ובחר באפשרות "מחק".

האם מאמר זה עזר לך?