מוקד העזרה

האם הפרטים האישיים שלי (כמו כתובת הדוא"ל) ישותפו עם חברים אחרים?

פרטיותך וביטחונך הם בראש סדר העדיפויות שלנו כאן באתר TripAdvisor. השיתופים שלך ישויכו לשם שיוצג (שם ידידותי או שם תצוגה), ולא לשמך המלא. לעולם לא נחשוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, את שמך המלא או כל מידע פרטי אחר לאף חבר באתר TripAdvisor, אלא אם תבחר לכלול מידע זה בחוות דעת, בהודעה בפורום או בהודעה לחברים אם תתחבר דרך Facebook.

כל הדפים בפרופיל שלך שחברים אחרים יכולים להציג מסומנים בבירור: 'המידע בדף זה הוא ציבורי'. לקבלת מידע נוסף על מדיניות הפרטיות שלנו, לחץ כאן.

הערה: אם תיכנס אל TripAdvisor עם כתובת הדוא"ל והסיסמה של Facebook, ייתכן כי שמך המלא יוצג לחבריך ב-Facebook כשהם יבקרו ב-TripAdvisor.

האם מאמר זה עזר לך?