מוקד העזרה

כיצד ניתן לקבל הודעות על חוות דעת או שאלות חדשות שמתפרסמות בפרופיל שלי?

בקר ב דף המינויים כדי לוודא שאתה נמצא בכרטיסייה 'הודעות דוא"ל לבעלים'. כעת תופיע רשימה של הודעות בדוא"ל שאתה זכאי.

לחץ על לחצן הבחירה 'רשום כמנוי' שמופיע ליד הודעות הדוא"ל שברצונך לקבל. ברגע שביצעת את הבחירות שלך, תופיע לרגע קצר הודעת האישור 'שינויים נשמרו' וההעדפות שלך יעודכנו.

האם מאמר זה עזר לך?