שני אורחים מאותה קבוצה כתבו שתי חוות דעת נפרדות. האם הדבר המותר?