מוקד העזרה

TripAdvisor מציעה לי תמריץ לכתיבת חוות דעת - האם זה תקין?

מעת לעת, TripAdvisor מפעילה מבצעים שבמסגרתם, מבקרים מקבלים תגמולים עבור שליחת תוכן שעומד בתנאי המבצע ובקריטריונים של זמן, שפה או מדינה, או עבור שימוש במוצרים או שירותים חדשים של TripAdvisor. תוכניות אלה מעולם לא נועדו ולעולם לא ישמשו להגדלת כמות חוות הדעת של נכס או עסק  מסוים .  

תוכן שנשלח במסגרת מבצעים אלה זכאי לתגמול, בין אם מדובר בחוות דעת חיובית, שלילית או ניטרלית. הוא כפוף לאותם הנחיות לכתיבת דעת של מטיילים, מסננים ותהליכים כמו כל חוות דעת ודעה שנשלחות ל-TripAdvisor.

האם מאמר זה עזר לך?