מוקד העזרה

הנחיות ליצירת פרופיל סיור

סיורים חייבים לעמוד בהנחיות שלנו ל'דברים לעשות'.

הנחיות תוכנית נסיעה לסיורים

אנו דורשים מכל חברת תיירות להציג תוכנית נסיעה לדוגמה באתר האינטרנט הרשמי שלה.

תוכנית הנסיעה לדוגמה חייבת לכלול את הפריטים הבאים:

  • משך הסיור
  • תיאור של הדברים הכלולים בסיור
  • תיאור הדברים שהמשתתפים יראו/יעשו במהלך הסיור
  • שם העיר שממנה יוצא הסיור

סוכנויות נסיעות כמפעילות סיורים

נוכל לפרסם סוכנות נסיעות כמפעילת סיורים רק אם יש לסוכנות גםרישיון הפעלת סיורים מטעם הממשלה או משרד התיירות במדינה שבה היא מפעילה את הסיורים.

אם אין לחברה רישיון להפעלת סיוריםאו אם המדינה שבה החברה מפעילה את הסיורים אינה מנפיקה רישיונות מסוג זה, אנו נבדוקאחד מהדברים הבאים:

  • תמונות של מכוניות או כלי רכב הנושאים את לוגו החברה כשהוא מוצמד לרכב באופן קבוע.השם הרשמי של החברה חייב להיות קריא באופן מלא.

או

  • תמונות של אחד ממדריכי הסיורים של החברה תוך כדי הדרכה. לוגו חברת התיירות חייב להופיע על בגדי מדריך הסיורים או על התג שיישא בעת ההדרכה.  תמונות של אנשי צוות עובדים במשרד לא יובאו בחשבון. השם הרשמי של החברה חייב להיות קריא באופן מלא.

סיורים בהדרכה עצמית

בסיורים בהדרכה עצמית, המטייל יידרש לאסוף את המדריך, המפה או המכשיר מאיש צוות של החברה.

חברות עמית-לעמית (חוויות עם מקומיים)

חברות עמית-לעמית מפעילות אתרי אינטרנט ליצירת קשר בין תיירים לבין מדריכי טיולים מקומיים, העשויים להציע סיורים, קורסים או חוויות מיוחדות אחרות.

חברת עמית-לעמית שתקיים את כל הקריטריונים הבאים עשויה להיות זכאית לפרופיל:

  • על החברה להיות הסוחר הרשום ולא לתפקד כגורם המוכר שירותים בשם גורם אחר. באתר האינטרנט הרשמית יש לציין באופן ברור שהחוויות שהחברה מציעה ייחודיות וכי החברה מספקת אותן באופן ישיר.
  • החברה מציעה סיורים יומיים וחוויות בעיר שבה היא מבקשת להתפרסם והדבר מוצג באופן ברור באתר האינטרנט הרשמי שלה.
  • אתר האינטרנט הרשמי כולל תיאור של אפשרויות/פעילויות טיפוסיות.
  • אתר האינטרנט הרשמי כולל פרטי קשר המאפשרים לאורחים להסדיר את החוויות שלהם, אשר ניתן להתאים אותן לדרישות של כל לקוח בנפרד.

הנחיות בדבר כתובות לסיורים

כאשר יש נקודת איסוף ספציפית או מספר נקודות איסוף, אנו משתמשים בכתובת הפיזית שבו מתחילים רוב הסיורים.

אם אין נקודת איסוף ספציפית או אם פרטי נקודת האיסוף/המפגש ניתנים למשתתף רק לאחר ההזמנה, אנו לא נפרסם כתובת פיזית.

אנו לא נפרסם את הכתובת למשלוח דואר או את כתובת המשרד של חברות תיירות.

הנחיות לגבי ערים בסיורים

כל הסיורים, כולל סיורים בהתאמה אישית מלאה: אנו דורשים פרסום של תוכנית נסיעה לדוגמה באתר האינטרנט של החברה. בתוכנית הנסיעה לדוגמה חובה לציין את העיר שממנה יוצרים רוב הסיורים של החברה.

אותו סיור יוצאות מערים שונות: במקרה של איסוף משתתפים ביותר מעיר אחת, אנו נציין את העיר שהיא נקודת היציאה הראשית.

סיורים שונים יוצאים מערים שונות: כדי לקבל פרופיל במספר ערים, חברת תיירות חייבת להציע סיורים שהם ייחודיים לכל נקודת יציאה/עיר.

האם מאמר זה עזר לך?