מוקד העזרה

מהי מדיניות TripAdvisor לגבי בעלי חיים?

חברת TripAdvisor אינה מפרסמת אטרקציות שבהן מטרתו העיקרית של העסק כוללת פגיעה במינים הנתונים בסכנת הכחדה או בבעלי חיים המוחזקים בשבי או הרג שלהם.

חברת TripAdvisor לא מפרסמת אטרקציות שמציגות מופעי האכלה של בעלי החיים שלהם לצורכי בידור.

חברת TripAdvisor מפרסמת אטרקציות שבהן תיירים באים במגע פיזי עם מינים הנתונים בסכנת הכחדה או בעלי חיים המוחזקים בשבי, אבל החברה איננה מוכרת כרטיסי כניסה לאטרקציות אלה.

אנחנו סבורים כי חוות דעת מפורטות עוזרות לצרכנים לשקול את אפשרויות הנסיעה שלהם ולדרוש מתעשיית התיירות אחריות לענייני איכות, שירות לקוחות ובעיות אתיות (כמו היחס לבעלי חיים).

האם מאמר זה עזר לך?