מוקד העזרה

פרופילים שנסגרו או הועברו

מה ניתן לעשות אם עסק או מקום נסגרו לצמיתות?

בהתאם לנסיבות, יעשו העורכים שלנו אחד מהדברים הבאים:

  • סימון הפרופיל כסגור.
  • הסרת הפרופיל מהאתר שלנו.

אם הפרופיל שלך נסגר באופן זמני (לדוגמה, לצורך לשיפוץ) או נסגר למשך עונה מסוימת (לדוגמה, במשך החורף), אנו משאירים את הפרופיל באתר שלנו, ולא מסמנים אותו כסגור.

מה ניתן לעשות אם עסק או מקום הועברו לכתובת חדשה?

בהתאם לנסיבות, יעשו העורכים שלנו אחד מהדברים הבאים:

  • סימון בפרופיל מקורי שהנכס עבר כתובת ויצירת פרופיל חדש בכתובת חדשה.
  • עדכון המידע בפרופיל הקיים.
  • הסרת הפרופיל המקורי מהאתר שלנו.

מה ניתן לעשות אם עסק חדש לגמרי נפתח באותה הכתובת של עסק שנסגר?

בהתאם לנסיבות, יעשו העורכים שלנו אחד מהדברים הבאים:

  • סימון הפרופיל המקורי כסגור ויצירת פרופיל חדש של עסק חדש.
  • עדכון המידע בפרופיל הקיים.
האם מאמר זה עזר לך?