Súgó

Megfigyeli a TripAdvisor az üzeneteket?

A TripAdvisor nem figyeli aktívan azokat az üzeneteket, amelyet a tagok egymásnak küldenek. Alkalmanként azonban kénytelenek vagyunk hozzáférni a postafiókhoz, hogy technikai támogatást nyújtsunk az Ön kérésére, vagy pedig kivizsgáljuk a Felhasználási feltételeink üzenetküldésre vonatkozó irányelveinek megsértését (például levélszemét vagy kereskedelmi célú e-mailek küldése, illetve jelentett visszaélés esetén). Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy visszaélés esetén elolvassunk vagy töröljünk bizonyos üzeneteket, illetve ideiglenesen vagy véglegesen letiltsuk az üzenetküldési funkciót egy adott felhasználó számára.

Más tagokkal, illetve egyéb harmadik felekkel azonban nem fogjuk megosztani egy adott taggal folytatott levelezései tartalmát az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Ha olyan üzenetet kap, amely nem felel meg irányelveinknek, kérjük, jelentse nekünk az üzenet alján található, levélszemét vagy zaklatás bejelentésére szolgáló gombra kattintva.

Hasznos volt ez a cikk?