Súgó

A TripAdvisor ösztönzőt ajánlott fel nekem egy értékelésért – elfogadható ez?

Időnként a TripAdvisor olyan promóciót indít, amelynek keretében jutalom jár azoknak az értékelőknek, akik megfelelő tartalmat küldenek be egy adott időszakban, egy adott nyelven vagy országban, illetve új TripAdvisor-termékek vagy -szolgáltatások használatával kapcsolatban. Ezeknek a programoknak soha nem volt és nem is lesz az a célja, hogy egy bizonyos vendéglátóhely vagy vállalkozás számára értékeléseket generáljon.  

Az ilyen promóciókra beküldött tartalom elfogadhatósága nem függ attól, hogy pozitív, negatív vagy semleges képet alkot-e egy vendéglátóhelyről. Ezekre az értékelésekre ugyanúgy vonatkoznak az utazói értékelésekkel kapcsolatos irányelvek, szűrők és folyamatok , mint a TripAdvisorra beküldött bármely egyéb értékelés vagy vélemény esetében.

Hasznos volt ez a cikk?