search shadow

TripAdvisor menawarkan imbalan kepada saya untuk ulasan, apakah boleh?