Helpcentrum

Richtlijnen voor reislijsten

Meningen die in reislijsten worden gegeven behoren toe aan leden van TripAdvisor en niet aan TripAdvisor LLC. We behouden ons te allen tijde het recht voor om zonder kennisgeving reislijsten te verwijderen. Inhoud van reislijsten moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Gezinsvriendelijk: geen ongepaste taal of afbeeldingen .
  • Origineel: geen substantieel geciteerd materiaal van andere bronnen, waaronder (maar niet beperkt tot) websites, e-mailcorrespondentie, andere beoordelingen, etc. Het is niet toegestaan contactgegevens of ledennamen van anderen te plaatsen.
  • Individueel en vanuit het perspectief van een reiziger: reislijsten zijn voor reizigers, door reizigers. Ze mogen niet worden geschreven door eigenaren of managers die zich voordoen als reizigers. Gebruikers die verbonden zijn met een in een reislijst besproken bedrijf of gelegenheid dienen zichzelf als zodanig bekend te maken. Leden mogen zich niet voordoen als personeelsleden van TripAdvisor. Schermnamen en inhoud van posts mogen geen informatie bevatten waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat je voor TripAdvisor werkt.
  • Uniek en onafhankelijk: leden kunnen zo veel verschillende reislijsten maken als ze willen, maar we verwijderen reislijsten waarvan wordt vastgesteld dat ze een duplicaat of spam zijn.
  • Relevant voor andere reizigers: reislijsten moeten reisgerelateerd materiaal bevatten. Niet-relevante inhoud wordt verwijderd.
  • Niet-commercieel: reislijsten mogen geen enkele vorm van materiaal voor zelfpromotie bevatten. We staan links naar pagina's buiten TripAdvisor toe, maar we kunnen dit alleen doen als hier geen misbruik van wordt gemaakt. We behouden ons het recht voor om een URL om welke reden dan ook te verwijderen.
  • Geschreven in het Engelsgeen tekst die grotendeels in HOOFDLETTERS is geschreven, geen HTML-labels, geen gebruik van veel typografische symbolen of straattaal.
  • Leeftijdsvereisten: geen beoordelingen geschreven door kinderen onder de leeftijd van 13 jaar.
Was dit artikel nuttig?