Helpcentrum

Wat zijn reizigersartikelen?

We hebben TripAdvisor-reizigersartikelen ontworpen om een plek te creëren waar je feitelijke, reisgerelateerde informatie kunt lezen, schrijven en bijwerken. Informatie die anders op den duur zou verdwijnen in onze forums. Zie reizigersartikelen als een door gebruikers geschreven reisgids voor een bepaalde plaats. Artikelen kunnen over veel verschillende onderwerpen gaan zoals achtergrondinformatie bij een bestemming, nuttige reistips, veiligheidsinformatie en meer!

Reizigersartikelen zijn geen redactionele artikelen. Het is ook geen plaats voor religieuze, ethische of politieke discussies of meningen. Houd het dus bij reisgerelateerde feiten. Als je een bijdrage levert aan een reizigersartikel moet je onthouden dat reizigersartikelen een middel zijn om objectieve informatie over een bestemming te vinden en toe te voegen. Als je je persoonlijke mening en ervaringen wilt delen, kun je een beoordeling toevoegen!

Ga naar onze forums als je een discussie wilt starten en in contact wilt komen met andere leden. Bekijk onze instructies voor meer informatie over het vinden van en toevoegen aan reizigersartikelen.

Was dit artikel nuttig?